perunkirjoitusaviehtosnappievalvontavkirjanappi testamenttinappi

 

 
AVUKSENNE PERHE- JA PERINTÖASIOISSA

Ammattitaitoinen, kokenut ja tehokas palveluntarjoaja.

Kokemus ja ammattitaito perustuvat pitkään kokemukseen, jatkuvaan kouluttautumiseen ja alan kirjallisuuden ja oikeuskäytännön seuraamiseen.

Palvelemme asiakkaittamme sekä Suomessa että ulkomailla. Toimeksiannot myös sähköisesti. Kaikki asiakirjat voidaan laatia ja perunkirjoitus toimittaa myös etänä.

Perunkirjoituspalkkio alkaen 250 €, muut asiakirjat alkaen 150 €. Kaikki asiakirjat laaditaan Seppo Vaittisen laatimien malliasiakirjojen perusteella ja Seppo Vaittisen tarkastamina.

Eteneminen:

1. asiakas ottaa yhteyttä (sähköposti/puhelu)

2. Asia käydään läpi asiakkaan kanssa

3. Asiakas saa tarjouksen

4. Sovitaan toimeksiannosta

Yhteydenotot: asiakaspalvelu@lakium.fi

puhelut arkisin klo 08-20

(kiireellisessä tapauksessa 24/7)

Seppo Vaittinen p. 0400602364

Valtteri Vaittinen p. 0405686222

 

 

 

Testamentti huolella laadittuna varmistaa tekijänsä viimeisen tahdon toteutumisen, estää perintöriidat ja mahdollistaa perintöverosäästön. Vain kokenut ammattilainen osaa ottaa puheeksi kaikki tarvittavat seikat.

Edunvalvontavaltakirja huolella ja ajoissa laadittuna mahdollistaa taloudellisten ja muiden asioiden sujuvan ja tarkoituksenmukaisen hoidon.

Perintö- ja lahjaverosuunnittelu huolella toteutettuna yhdessä testamentin ja edunvalvontavaltakirjan kanssa on sekä laatijansa että perillisten etu.

Oikeuskirjallisuudessa lausuttua:

Suomen johtavat perintöoikeuden asiantuntijat prof. Aulis Aarnio, prof. Urpo Kangas, OTT Pertti Puronen ja OTT, KTT Timo Räbinä, lausuvat teoksessaan ”Perunkirjoitus ja Perinnön veroseuraamukset”, Telentum Pro, Helsinki 2016, saatesanat sivu VI perunkirjoituksesta mm. seuraavaa:

Kuolinpesän selvittäminen perunkirjoituskuntoon on yllättävän vaativa lakimiestehtävä. Ongelmia saattaa aiheuttaa jo perillisten ja testamentinsaajien kutsuminen perunkirjoitustilaisuuteen. Paljon on tiedettävä, ennen kuin tietää, mitä perinnöksi saa ja käteen jää. Siihen vaikuttavat parisuhteen lisäksi perillisten lukumäärä, avioehtosopimus, perittävän testamentti, mahdolliset avio-oikeusmääräykset, perunkirjoitus- ja pesänselvityskustannukset, pesänjakajan palkkio, perintöveron määrä ja mahdollinen luovutusvoittovero.

Yhtä olennaista on ymmärtää se, ettei perunkirjoitus suinkaan ole yksinkertainen oikeustoimi, johon kuka tahansa pystyisi. Hyvin hoidettu perunkirjoitus luo parhaimmillaan edellytyksiä sille, että myös kuolinpesän hallinto ja jako sujuvat ilman suurempia riitasointuja.