perunkirjoitusaviehtosnappievalvontavkirjanappi testamenttinappi

 

 

Lakiumin uudistetun sivuston tarkoitus on antaa kaikille tietoa etsiville riittävä yleisselvitys käytännön keskeisistä perintöasioista ja tarjota mahdollisuus teettää asiakirjat myös sähköisenä toimeksiantona.

Sivustolla on oma perunkirjoitusosionsa, jossa yleisselvitys perunkirjoituksesta, perunkirjoitushinnasto, tarjouspyyntölomake, esimerkkilaskelmia palkkiosta sekä perunkirjoituksen tarjouspyyntömalli.

Sivustolla on lisäksi testamentti-, edunvalvontavaltakirja-, avioehtosopimus- ja hoitotahto-osiot, joilla yleisselvitys sanotusta asiasta sekä valmis tarjouspyyntömalli ja hinnasto. Hoitotahtomalli on maksuton.

Perunkirjoitussivuston lopuksi on käytännön neuvoja ja tietoja kuolinpesien lakiasioissa.

Tämä sivusto perustuu OTK, LKV, luvansaaneen oikeudenkäyntiavustaja Seppo Vaittisen yli 30-vuotiseen kokemukseen perintöjuridiikasta ja tämän oikeudenalan toimeksiantojen käytännön hoitamisesta.

Seppo Vaittinen perusti vuonna 1984 Helsingin Perunkirjoitustoimiston, joka oli laatuaan ensimmäinen Suomessa. Sittemmin Seppo Vaittinen avasi ensimmäisenä alan toimijana runsas vuosikymmen sitten internetiin perunkirjoitussivuston.

 

 

Erityisesti perunkirjoituksen toimittamisesta

Tämä sivusto luo perinteisen, maallikolle lähinnä vieraan ja juristivetoisen tavan rinnalle mahdollisuuden toimittaa perunkirjoitus maallikolle ymmärrettävällä tavalla, vaivattomasti ja kustannustehokkaasti .

Perunkirjoituksen toimittamisvaihtoehdot ovat seuraavat:

  • Perinteinen vaihtoehto, jossa Perunkirjoitustoimisto / sen uskotut miehet vastaavat perunkirjoituksen toimittamisesta kaikkineen eli Perunkirjoitustoimisto hankkii kaikki tarvittavat asiakirjat, hankkii sopimuksesta selvityksen asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen arvosta, antaa mahdollisen testamentin tiedoksi, laatii ja toimittaa perukirjaluonnoksen osakkaille, toimittaa perunkirjoituskutsun ja perunkirjoituksen uskottuina miehinä ja toimittaa lopuksi allekirjoitetun perukirjan liitteineen kuolinpesän osakkaille, viranomaisille ja pankkeihin. On mahdollista, että Perunkirjoitustoimiston edustaja toimii myös pesän ilmoittajana.
  • Omatoimivaihtoehto, jossa kuolinpesä/sen edustaja itse hankkii Perunkirjoitustoimiston antamin ohjein tarvittavat asiakirjat ja huolehtii perunkirjoituksen jälkeisistä toimista Perunkirjoitustoimiston vastatessa perukirjan oikeellisuudesta ja perunkirjoituksen toimittamisesta. Perunkirjoitustoimiston henkilökunta toimii uskottuina miehinä.
  • Perhevaihtoehto eli kuten vaihtoehto 1 tai 2, mutta kuolinpesän osakkaat toimittavat keskenään perunkirjoituksen Perunkirjoitustoimiston laatiman valmiin luonnoksen perusteella; tällöin uskotut miehet ovat kuolinpesän osakkaita tai muita läheisiä. Tämä vaihtoehto on laillisesti täysin hyväksyttyä ja vastaa nykypäivän todellisuutta, jossa perukirjassa ilmoitettavat tiedot perustuvat valtaosin kirjalliseen tai muutoin maallikonkin hankittavissa olevaan selvitykseen.
  • Kirjeenvaihtoperukirja. Perukirja allekirjoitetaan kirjeenvaihtona tai sähköisesti, esim. jos osakkaat asuvat ulkomailla.

Perunkirjoituksen tarjouspyyntömalli

Perunkirjoituksen tarjouspyyntömalli ja vastaus

Toimistomme palvelee kaikissa sivustolla esitetyissä asioissa. Varautuminen kuolemaansa on meille kaikille tärkeä asia. Testamentilla voi määrätä perimysjärjestyksensä selkeästi. Perintöverosuunnittelu ei ole veronkiertämistä, vaan järkevää valintaa eri vaihtoehtojen välillä. Edunvalvontakirja on välttämätön varmistamaan asioidensa hoito, jos ei niitä itse voi enää asianmukaisesti hoitaa.