edunvvaltakbanneri

 

 

Edunvalvontavaltakirja – yleistä

Edunvalvontavaltakirja helpottaa asioiden hoitamista siinä vaiheessa, kun asianomaiselle tulee henkinen tai fyysinen este huolehtia omista asioistaan. Edunvalvontavaltakirjan laatiminen on yksinkertainen toimi, jolla valtuuttaja määrää, kuka hoitaa ja miten hoitaa valtuuttajan taloudellisia ja muita asioita, jos valtuuttaja tulee kyvyttömäksi hoitamaan omia asioitaan.

Maistraatti määrää edunvalvontavaltakirjan perusteella siinä määrätyn henkilön valtuutetuksi, kun edunvalvontavaltuutetuksi määrätty esittää maistraatille allekirjoitetun edunvalvontavaltakirjan ja lääkärintodistuksen, josta ilmenee määräämisen tarve. Samassa valtakirjassa määrätään varavaltuutettu ja toissijainen valtuutettu.

Edunvalvontavaltakirjan avulla käytännön asioiden hoito helpottuu huomattavasti, koska 1. maistraatin on määrättävä ehdotettu edunvalvoja, 2. asiat hoitaa yksityinen läheinen, 3. päästään eroon turhasta vuosittaisen holhoustilin tekemisestä ja byrokratiasta ja 4. voidaan tehdä kokonaisuus huomioiden tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

 Erityisen merkittävää on se, että edunvalvontavaltakirjassa voidaan määrätä, että edunvalvojalla on oikeus realisoida/luovuttaa edunvalvottavan omaisuutta jo tämän elinaikana ja luovuttaa se perillisille lahjana edunvalvontavaltakirjassa yksilöidyillä perusteilla eli viittaamalla edunvalvontavaltakirjassa päivämäärältään yksilöityyn testamenttiin ja sen määräyksiin tai ilmoittamalla lahjoituksen perusteet vain edunvalvontavaltakirjassa. On suositeltavaa viitata vain testamenttiin, jotta edunvalvontavaltuuttajan kuoltua ei synny epäselvyyksiä verrattaessa testamentissa annettuja määräyksiä kuoleman varalta  ja edunvalvontavaltakirjassa lausuttua lahjoituksista elinaikana.

Edunvalvontavaltakirjassa ei ole pakko, mutta on aina syytä nimetä varavaltuutettu ja toissijainen valtuutettu, jotta edunvalvontavaltakirjan saa voimaan ilman erillistä menettelyä ja omaisten erikseen kuulemista maistraatin toimesta, jos valtuutettu tai varavaltuutettu ei ota/ei voi ottaa tointa vastaan esimerkiksi kuoleman johdosta. Yhtälailla näillekin olisi syytä määrätä varamies.

Jos edellä sanottua määräystä ei ole, on karu totuus se, että esim. liikenneonnettomuudessa vakavasti loukkaantuneen henkilön omaisuus säilytetään edunvalvottavan henkilön pankkitileillä summasta riippumatta tämän loppuiän, vaikka asianomaisen perilliset olisivat rahan tarpeessa ja asianomainen on tehnyt heidän hyväkseen testamentin. Edellä mainittu on konkreettisin ero Lakiumin edunvalvontavaltakirjan ja muiden markkinoilla olevien edunvalvontavaltakirjojen välillä.

 Edunvalvontavaltakirjassa tulisi määrätä edunvalvojan toimien tarkastusoikeus varmuuden vuoksi. Hyvä vaihtoehto on määrätä, että tietyt perheenjäsenet tai muut henkilöt saavat vuosittain käydä tarkistamassa edunvalvottavan omaisuusasiat pankissa ts. ovatko tilit ja muu omaisuus tallella.

Edunvalvontavaltakirja voidaan laatia joko siten, että asiakas täyttää alla olevan tilauslomakkeen ja hankkii itse jäävittömät todistajat tai siten, että asiakas sopii allekirjoituksen Lakiumin toimistoon.

Laki edunvalvontavaltuutuksesta(Aukeaa uudelle välilehdelle)

 

 

Edunvalvontavaltakirjan tilaus

Tilauslomakkeella on mahdollista valita edunvalvontavaltakirjaansa lisäominaisuuksia. Edunvalvontavaltakirjan yhteydessä suosittelemme tekemään testamentin, johon edunvalvontavaltakirjassa voidaan viitata.

Tilaa edunvalvontavaltakirja tästä