Avioehtosopimus

Avioehtosopimus – yleistä

Avioehtosopimus voidaan solmia milloin tahansa avioliiton aikana. Avioehtosopimusta voidaan myös muuttaa tai se peruuttaa milloin tahansa avioliiton aikana uudella avioehtosopimuksella.

Avioehtosopimus voi kohdistua tiettyyn omaisuuteen tai aikarajallisesti tiettyyn omaisuuteen (ennen avioliittoa omistettuun tai vastaisuudessa saatavaan). Avioehtosopimus voi olla myös yksipuolinen ts. toisella aviopuolisoista ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen, mutta toisella on. Avioehtosopimuksella voidaan myös määrätä, että avioehtosopimus raukeaa, jos avioliitto päättyy kuolemaan.

Tavanomaisin avioehtosopimus määrää, ettei kummallakaan aviopuolisoista ole avio-oikeutta toistensa mihinkään omaisuuteen. Toiseksi yleisin avioehto määärää, ettei avio-oikeutta ole avioliiton solmimishetken omaisuuteen, eikä avioliiton aikana saatuihin perintöihin, eikä lahjoihin.

Yksipuolinen avioehto voi olla avuksi perintöverojärjestelyissä.

Avioehtosopimus ei ole pätevä allekirjoitettunakaan, jos sitä ei ole rekisteröity maistraattiin