Hoitotahto

Hoitotahto – yleistä

Hoitotahto antaa ohjeet hoidosta kuoleman varalta. Useimmiten hoitotahdolla varmistetaan se, että elämää ei aiheetta pidennetä ainakaan kivun kustannuksella. Hoitotahto myös antaa hoitohenkilölle turvaa heidän tehdessään päätöksiä lääketieteellisin perustein. Siltä varalta, että on tarpeellista saada jonkun omaisen suostumus tai kanta hoitotahdon toteuttamisesta, on hoitotahtomallissa selvä määräys, missä henkilöjärjestyksessä päätösvaltaa käytetään.

Liitteenä oleva hoitotahto perustuu erään geriatrin laatimaan malliin, johon on tehty täsmennyksiä.